SENECTUS

Stowarzyszenie SENECTUS


Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie „SENECTUS”, zostało utworzone przez pracowników DPS i oficjalnie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w dniu 20.09.2013 r.

Głównymi celami naszego Stowarzyszenia jest:
  • wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej Praska 25 w Krakowie między innymi w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych;
  • aktywizacja społeczna osób w podeszłym wieku przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
  • wspieranie i realizacja działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • promocja zdrowego stylu życia.
 
Wszystkich chętnych do udzielenia nam wsparcia prosimy o wpłatę na konto:
Bank Pekao S.A. Nr 38 1240 1444 1111 0010 5416 8728
Nawet niewielka kwota będzie dla nas pomocna - dziękujemy!