Projekty NFZ

 
NFZ „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Zrealizowano całość projektu.
Cel grantu:
część A-dodatki do wynagrodzeń–przeznaczona jest na wypłatę dodatków dla pielęgniarek lub pracowników medycznych, którzy w ramach bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 pracowali w jednym miejscu pracy tj. Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w czasie obejmującym projekt.
część B-środki ochrony- przeznaczona na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla w/w personelu, w okresie w który obejmował projekt.
Wartość projektu 28 136,21 zł
Okres realizacji projektu: 01.05.2020-31.12.2020.
 
NABÓR II            
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu  II naboru projektu NFZ”:
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
                DPS im. św. Jana Pawła II realizuje część A grantu (dodatki do wynagrodzeń), która przeznaczona jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też którzy nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.
Łączna wartość grantu wynosi: 16 937,92 zł
Okres realizacji Projektu: 01.05.2021-31.08.2021.