Pracownicy socjalni w DPS


Pracownicy socjalni wspierają Mieszkańców w sprawach socjalno – bytowych już od momentu wydania decyzji kierującej klienta pomocy społecznej do DPS.

Praca socjalna jako działalność o charakterze pomocowym to również poradnictwo w zakresie samego przyjęcia i kierowania do Domu. To właśnie pracownik socjalny tuż po przyjęciu bierze aktywny udział w procesie adaptacji nowo przyjętego mieszkańca, pomagając w dopełnianiu wszelkich formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Wraz z personelem Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego, pracownik socjalny przejmuje pełną odpowiedzialność za rozpoznanie potrzeb, życzeń, ale także problemów nowo przybyłego Mieszkańca.
 
Do podstawowych obowiązków pracownika socjalnego należy:
 • przyjęcie nowo przybyłego mieszkańca,
 • udział w adaptacji i rozpoznaniu potrzeb, problemów mieszkańca,
 • prowadzenie spraw mieszkańców, w tym akt osobowych, rent, zasiłków, emerytur,
 • odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • współpraca z Sądami, KRUS, ZUS, MOPS,UMK itp.,
 • współpraca z personelem Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego w zakresie doboru metod postępowania z mieszkańcami,
 • umożliwienie, podtrzymanie bądź nawiązanie kontaktu z rodzinami podopiecznych,
 • organizacja odwiedzin mieszkańców,
 • rozwiązywanie problemów mieszkańca wykraczających poza sprawy związane z pobytem w DPS,
 • prowadzenie formalności związanych z pochówkiem mieszkańca.