Mieszkanie chronione

Mieszkamy pod bezpiecznym dachem

 
NOWE MIESZKANIE CHRONIONE

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie przystąpił w styczniu br. do realizacji projektu Gminy Miejskiej Kraków pn. „Mieszkamy pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem tego projektu jest utworzenie mieszkania chronionego o pow. 63,1 m2, usytuowanego w parterowym budynku i składającego się z 3 izb mieszkalnych, aneksu kuchennego i pełnego węzła sanitarnego. Architektura wnętrz i ich wyposażenie umożliwią zamieszkanie trzem osobom niepełnosprawnym.

Projekt „Mieszkamy pod bezpiecznym dachem” współfinansowany jest przez stronę szwajcarską kwotą 130 066,93 zł w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Całkowita wartość projektu wyniesie 163 000,00 zł.

Przygotowywana oferta pomocy ma na celu wsparcie osób z niej korzystających w wykonywaniu codziennych obowiązków. Połączenie działań inwestycyjnych z treningiem umiejętności społecznych może pozwolić osobom na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. Mieszkanie chronione jest alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy, przeznaczonych dla osób, które ze względu na szczególną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Gmina Miejska Kraków stale rozwija ofertę różnorodnego wsparcia w zakresie pomocy społecznej, planowane przedsięwzięcie jest jednym z nich.

Informacje dodatkowe można uzyskać w dziale administracyjno-gospodarczym i obsługi technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25, tel: 122660364 wew. 10