Historia

Historia Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie
 
Wszystko zaczęło się 30 kwietnia 1966 roku w dzielnicy Dębniki przy ulicy Praskiej w Krakowie. Tego dnia Kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej zdecydował o powstaniu Państwowego Domu Rencisty Nr 1 w Krakowie.
 
Dom początkowo był przeznaczony dla 96 pensjonariuszy i należał do elitarnych placówek całodobowego pobytu. W Domu znajdowały się pokoje jedno i dwuosobowe, kuchnia, jadalnia, pralnia, świetlica, sala terapii zajęciowej, sala fizjoterapii.  Mieszkańcy Domu mieli również zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską. Pensjonariusze mieszkali w zacisznym  otoczeniu przyrody. Przy Praskiej znajduje się duży ogród ze starym drzewostanem, a w pobliżu Park Dębnicki oraz Bulwary Wiślane.
 
W roku 1991 w wyniku reformy administracyjnej Państwowy Dom Rencisty Nr 1 został przekształcony na Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku.
 
Funkcje dyrektora placówki pełnili kolejno:
 • Jan Danecki
 • Jacek Świtniewski
 • Stanisława Lisiecka
 • Jan Roman
 • Mieczysław Rieger
 • Tadeusz Racibor
 • M. Guzowski
 • Otylia Długopolska
 • Tadeusz Lasoń
 • Daniela Borczyk
 • Zofia Majcher
 • Ryszard Stach
 • Janusz Pawlik
 • Agnieszka Brancewicz
 • Stefan Zaremba – Skrzyński
Obecnie dyrektorem Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Praskiej 25 w Krakowie, jest Pani Beata Magiera.
 
W marcu 2016 roku Małopolski Urząd Wojewódzki wydał decyzję zezwalającą Miastu Kraków na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Praskiej przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku.
 
W 2016 roku obchodzono jubileusz 50-lecia istnienia Domu i przy tej okazji Uchwałą Rady Miasta Krakowa, naszemu Domowi nadano imię Świętego Jana Pawła II. Od 2017 roku Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 jest domem dla przewlekle somatycznie chorych.
 
Przez lata funkcjonowania dom stale się przekształca, modernizuje, jest dostosowywany do bieżących potrzeb, wymogów organizacyjnych, standardów bytowych i specjalistycznej wiedzy z zakresu pracy merytorycznej z osobami starszymi, przewlekle chorymi.
 
W grudniu 2017 roku powstała, wyczekiwana od wielu lat przez naszych Mieszkańców Kaplica w której poza nabożeństwami odbywają się liczne spotkania okolicznościowe np. koncerty instrumentalne i wokalne.
 
Zakończona jesienią 2019 r. termomodernizacja budynku przywróciła świeżość Domowi i podkreśliła jego elegancję korespondującą z zielenią otaczającej przyrody.
 
Historia DPS Historia DPS Historia DPS
Historia DPS Historia DPS Historia DPS
Historia DPS Historia DPS Historia DPS
Historia DPS Historia DPS Historia DPS
Historia DPS Historia DPS Historia DPS Historia DPS
Historia DPS Historia DPS Historia DPS Historia DPS