Kontakt

Adres

Dom Pomocy Społecznej
im. św. Jana Pawła II
ul. Praska 25
30-329 Kraków
 
tel: 12 266 03 64
 
 
 

Wykaz pracowników i numerów wewnętrznych

 
Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail
Beata Magiera
Dyrektor
bmagiera@dpspraska.pl
Sekretariat
tel/fax: 12 267 26 40, fax: 12 266 03 64 w.27 sekretariat@dpspraska.pl
Dyżurka pielęgniarek (opiekunek)
12 266 90 52
Dział Opiekuńczo Terapeutyczny
Kierownik
12 266 03 64 w.18 ukowalczyk@dpspraska.pl
Psycholog
12 266 03 64 w. 29 psycholog@dpspraska.pl
Terapia Zajęciowa
12 266 03 64 w. 24 terapia@dpspraska.pl, kultura@dpspraska.pl
Pracownicy socjalni
12 252 07 40 socjalny@dpspraska.pl
Dział Administracyjno-gospodarczy
Kierownik
12 266 03 64 w.10 administracja@dpspraska.pl
Dział Żywienia
Kierownik
12 266 03 64 w.26 zywienie@dpspraska.pl
Dział Księgowości
Główny Księgowy
12 266 03 64 w.37 ksiegowosc@dpspraska.pl
Kadry
12 266 03 64 w.35, 12 266 03 64 w.36 kadry@dpspraska.pl