Pani Dyrektor ogląda prace Mieszkanek.
Panie malują obrusy podczas warsztatów.
Mieszkańcy podczas warsztatów malowania obrusów.
Mieszkańcy malują obrusy w świetlicy Domu.
Na zdjęciu Mieszkańcy i pracownicy podczas imprezy.
Mieszkańcy malują obrusy.
Pani i Mieszkanki malują obrus.
warsztaty malowania obrusów.
Mieszkańcy pokazują swoje prace.
Mieszkanka pokazuje swój obrus.
Rozpoczęcie imprezy przez Panią Dyrektor.
Występ artystyczny przed warsztatami malowania obrusów.