Na zdjęciu Ksiądz, Panie i Mieszkańcy w kaplicy Domu. Ksiądz kropi święconą wodą jedzenie, które jest w koszykach.
Na zdjęciu Panie i Mieszkańcy w Kaplicy Domu. Na stoliku znajduje się kilka koszyków z jedzeniem.
Na zdjęciu Ksiądz kropi święconą wodą jedzenie. Jedzenie jest w koszykach i leży na stole.