Podsumowanie projektu termomodernizacji budynków.
15 grudnia 2019

Podsumowanie projektu termomodernizacji budynków.

10 grudnia 2019 r. Podsumowanie projektu termomodernizacji budynków. "Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej.Zakończenie prac termomodernizacyjnych". W dniu 10 grydnia 2019 r. w naszym Domu odbyło się ważne spotkanie podsumowaujące działania związane z termomodernizacją budynków pomocy społecznej Miasta Krakowa, wpółfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, trwał 5 lat, w latach: 2014-2019. Nie przypadkowo spotkanie odbyło się na Praskiej, to u nas zrealizowano ostatnie prace termomodernizacyjne - trzy budynki  - w ramach kilkuletniego projektu,w  którym wyremontowano łącznie 20 budynków.         W spotkaniu uczestniczyło wielu gości, między innymi: - Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Polityki Społecznej, - Pan Witold Kramarz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, - Pani Lidia Król, Zastępca Dyrektora MOPS ds. Administracyjnych, - Pani Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i zdrowia Urzędu Mista Krakowa, - Dyrektorzy wszystkich jednostek, w których realizowany był projekt, - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaangażowani w realizację projektu. Podstawowym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Gminy Miejskiej Kraków,w których prowadzone są zadania pomocy społecznej i pieczy zastepczej. Prace termomodernizacyjne obejmowały: - Ocieplenie elewacji budynków, ich fundamentów oraz dachów, - Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - Modernizację oświetlenia,  - Zmodernizowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, - Wykonanie instalacji fotowoltanicznych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów prac, na Praskiej efekty spektakularne; budki są nowoczesnie odnowione, nie różnią się od nowoczesnych apartamentów powstających w sąsiedztwie :) na dachu są umieszczone panele słoneczne tzw. solary, mamy nowe, nowoczesne ogrzewanie i oświetlenie, WARTO BYŁO!  Ten wspaniały efekt zawdzięczamy wielu osobom, pracownikom DPS, którzy z dużym zaangażowaniem nadzorowali prace, zajmowali się logistyką - aby dało się przetrwać czas remontu, Panie sprzątały - czasem te same miejsca kilka razy dziennie. Nie możemy zapomnieć o pracownikach MOPS, którzy na bieżąco wspierali nas i dbali o jakość prac i dokumentacji, za co bardzo dziękuję Panom: Łukaszowi, Januszowi                      i Tadeuszowi. Podczas oficjalnego zakończenia prac było bardzo uroczyście, po wystąpieniach Pana Prezydenta i Dyrektora MOPS obejrzeliśmy film dokumentujący efekty projektu. Było podsumowująco, wspomnieniowo, ale też już trochę świątecznie... Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc, mamy cieplej, ekologiczniej i ładniej. Beata Magiera Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25.

Galeria