Marek Batorski
17 listopada 2016

Marek Batorski

Wystawa obrazów Marka Batorskiego
 
Urodzony w Szczebrzeszynie. Malarz, grafik, muzyk jazzowy. Członek ZPAP Okręgu Krakowskiego. Pedagog, dr Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień.

Moje prace powstają pod wpływem impulsu, potrzeby notacji wizji narzuconej przez wyobraźnię. Formy, plamy, linie uszeregowane są w kadencji i poddane swoistemu rytmowi, podobnie jak muzyka - wywołują nastroje, rządzą się logiką kompozycji, są swobodnym zapisem kontrolowanym przez intuicję.

Oto co sam twórca mówi o swojej sztuce:
„Staram się, by w kompozycjach malarskich w każdym fragmencie płaszczyzny jak i na całym jej obszarze uwzględnić subtelności interwałowe, czyli odległości tonów kolorystycznych a także stosunki czasowe, dynamiczne i artykulacyjne. Wszystkie elementy kompozycji malarskiej muszą być również podporządkowane odpowiednim sekwencjom podziałów i rytmów wizualnych na wzór fraz muzycznych…

W naszej Galerii „Sztuka u Seniorów” odbył się kolejny wernisaż. Artystą prezentującym swoje dzieła był Marek Batorski. Artysta zaprezentował naszym mieszkańcom oraz zaproszonym gościom kolekcję stworzonych przez siebie obrazów. Jak sam mówi o sobie, tworzy grafikę, obrazy i inne prace malarskie, czerpiąc inspirację z elementów muzycznych, głównie jazzu. Tak powstały jego cykle: „Transkrypcje", „Impresje Jazzowe", „Mityczny Zapis". Pan Marek jak przystało na człowieka renesansu , zaprezentował też się jako uzdolniony muzyk – saksofonista. Wraz z gitarzystą, Grzegorzem Szydłakiem dał wspaniały koncert jazzowy. Ujmującą laudację wygłosił profesor Lucjan Orzech.

Wernisaż wystawy odbył się 17 listopada 2016 r.

Galeria