100 Jubileusz Pani Melani
29 grudnia 2018

100 Jubileusz Pani Melani

28.12. 2018 r. 100 Jubileusz Pani Melani W dniu dzisiejszym odbył się wspaniały Jubileusz naszej Mieszkanki - Pani Melani, która ukończyła 100 lat. Szanowną Jubilatkę i towarzyszącą jej w tym pięknym dniu najbliższą rodzinę odwiedzili znakomici goście: Pani Anna Okońska-Walkowicz - Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, Pan Jan Żądło - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK, Pani Małgorzata Zawadzka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Pani Katarzyna Kaszyńska - Kierownik MOPS Filii nr. 5 przy ul. Praskiej oraz przedstawicie ZUS, którzy wręczyli Jubilatce kwiaty oraz życzyli kolejnych, jeszcze piękniejszych Jubileuszy. Gratulacje zostały nadesłane od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uroczystość uświetnił świąteczny koncert zespołu Apasjonata, który wraz z zebranymi gośćmi odśpiewał naszej Jubiatce "Dwieście lat, dwieście lat, niech żyje żyje nam", po czym nasza Seniorka zdmuchnęła świeczki ze swojego smakowitego tortu. Życzymy Pani Melani zdrowia, pogody ducha i tego pięknego uśmiechu, którym obdarowuje na co dzień każdego z nas.  

Galeria