BIP
O Nas

„…Jedni są wiecznie młodzi,

     inni wiecznie starzy,

     to kwestia charakteru

     a nie kalendarzy…”

                               - Jan Sztaudynger

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Praska 25 posiada 81 miejsc w pokojach dwu osobowych. Do dyspozycji mieszkańców jest między innymi: jadalnia, świetlica, biblioteka, pokoje dziennego pobytu, pokój terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna i fizykoterapeutyczna.

Dojechać do naszego domu można autobusami nr: 101, 112, 162 z Ronda Grunwaldzkiego.

 Działalność Domu:

      I.    Praca socjalna:

Panie Monika i Agata, nasze pracownice socjalne wspierają mieszkańców w rozwiązywaniu

 ich problemów i trudności między innymi poprzez :

 • przyjmowanie mieszkańca na podstawie decyzji wydanej przez MOPS w Krakowie
 • reprezentowanie mieszkańca w instytucjach i urzędach
 • prowadzenie korespondencji prywatnej i urzędowej mieszkańców
 • rozpoznawanie potrzeb mieszkańców ( zakupy, pomoc w  realizacji recept itp. )
 • utrzymywanie, reaktywowanie kontaktów z rodzinami i opiekunami
 • prowadzenie pracy socjalnej z  krewnymi i znajomymi naszych mieszkańców, w celu  wypracowania poprawnych, satysfakcjonujących kontaktów z rodziną lub znajomymi
 • opracowywanie i aktualizowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców
 •  pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańca, konfliktów między mieszkańcami 
 •  poradnictwo dla osób ubiegających się o przyjęcie do DPS,  zgłaszających się osobiście lub telefonicznie do działu socjalnego po informację dotyczącą procedury przyjęcia

 

    II.   Wsparcie opiekuńczo – medyczne:

 • opieka ambulatoryjno - pielęgniarska przez 24 godziny na dobę,
 • wsparcie psychologa,
 • opieka lekarska w NZOZ "Diamed" - lekarz rodzinny trzy razy w tygodniu przyjmuje w naszym ambulatorium,
 • opieka fizjoterapeuty we własnym bogato wyposażonym gabinecie rehabilitacji.

 

    III.  Terapia zajęciowa:

Proponujemy zajęcia z atreterapii i muzykoterapii. Dzień rozpoczynamy od poznania najświeższych wiadomości. Działa u nas biblioteka oraz klub muzyki poważnej. W ramach jego działalności poznajemy historię muzyki. Realizujemy program „Dodać życia do lat” stworzony przez Panią dr. Zofię Zaorską gerontologa z UMCS.

Wychodzimy na wycieczki. Uczestniczymy w życiu kulturalnym Krakowa. Odwiedzamy inne Domy Pomocy. Organizujemy zabawy i zajęcia rekreacyjno – rozrywkowe.

   IV.   Zaplecze wspierające:

Własna kuchnia zapewnia posiłki 4 razy dziennie zgodne z dietami zalecanymi przez lekarza.

Posiadamy również pralnię i szwalnię świadczące usługi dla naszych mieszkańców.

Wciąż wzbogacamy ofertę wsparcia, jakość życia naszych mieszkańców jest dla nas najważniejsza. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, mieszkają u nas kobiety i mężczyźni.