BIP
Strona Główna

 

Informujemy, iż nieaktualny jest adres mailowy dpspraska@dpspraska.pl

W zakładce "kontakt" znajdują sie aktualne adresy mailowe do poszczególnych działów.

Informujemy, iż Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLII/756/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. naszemu Domowi nadano imię Świętego Jana Pawła II.

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w zakresie oferty pomocowej naszej jednostki. Obecnie Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25 oferuje 24 miejsca dla osób w podeszłym wieku oraz 57 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Utworzono również mieszkanie chronione dla trzech osób które ze względu na wiek potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu a nie wymagają pomocy w formie opieki całodobowej.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Praska 25 jest samodzielną jednostką organizacyjną, stanowi element Systemu Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków. Dom jest placówką stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku. Świadczymy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na rzecz naszych mieszkańców. Podstawą zamieszkania w naszej placówce jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Dom położony jest w południowej, zielonej części Krakowa - Dębnikach, w pięknym ogrodzie nieopodal mostu Zwierzynieckiego.

 

Fotografia DPS

 

Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie „SENECTUS”, zostało oficjalnie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w dniu 20.09.2013r.

Wszystkich chętnych do udzielenia Nam wsparcia prosimy o wpłatę na konto

Numer konta bankowego

Stowarzyszenie  SENECTUS Bank Pekao S.A. Nr 38 1240 1444 1111 0010 5416 8728

Nawet niewielka kwota będzie dla Nas pomocna.